Geloven

Christenen geloven dat er één God is. Deze God heeft alles geschapen wat er op de aarde leeft. Wij geloven dat God alles goed heeft geschapen. Er was dus geen lijden, pijn, verdriet, dood, ziekte en ellende toen God alles schiep. En de mensen leefde in een relatie met God. God schiep de mensheid niet en liet ze alleen achter, nee Hij was hun God. Er was een relatie, er was liefde, aanbidding.

Daarna was er de zondeval. Een keuze van de mens om zichzelf boven God te plaatsen. Hierdoor werden we verwijderd van God en kwam ellende in de wereld met als gevolg dat een mens fouten begaat, zondig is geworden. Elk mens wordt zo geboren, dat betekent dat elk mens fouten begaat.

Nu geloven wij ook dat God een rechtvaardig God is. We verdienen niets anders dan de dood. God gaf ons alles, wij plaatsten onszelf boven God en weigerden omgang Zijn omgang. Toen wij los waren van God gaf Hij de mensen wetten. Als ze deze konden volbrengen konden zij in contact komen met God. Echter, niemand is volmaakt en kon deze wet volbrengen.

Toen zond God Zijn Zoon, Jezus. Wij geloven dat Jezus God is en wij geloven dat Hij mens werd. Jezus leefde het leven wat wij moesten leven. Toen heeft God alle toorn en straf die wij hadden moeten krijgen voor onze fouten, onze veroordeling op Hem uitgestort. Hij droeg de straf voor de mensheid.

Ik ben nieuw

DSC01611 400br

Geloven

DSC01624 400br